Knihovník/knihovnice Městské knihovny ve Vysokém Mýtě

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto vypisuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice.

Požadované předpoklady:

-          státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR),
-          plná svéprávnost, bezúhonnost, znalost jednacího jazyka, znalost dané problematiky, schopnost jednat s lidmi a organizační schopnosti, znalost cizího jazyka vítána,
-          minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou vzdělání v oboru,
-          praxe v knihovně vítána (nutno doložit čestným prohlášením s udáním doby, místa a druhu vykonávané činnosti)
-          předpokládaný termín nástupu 1. 6. 2017.

Přihlášky se podávají v písemné formě do 3. května 2017 do 15 hodin do Městské knihovny ve Vysokém Mýtě na adrese Litomyšlská 70, 566 01 Vysoké Mýto nebo poštou na adresu Městská knihovna, Litomyšlská 70,  566 01 Vysoké Mýto. Přihlášku podejte v zalepené obálce s textem „Výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice – NEOTVÍRAT“.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

Jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo OP, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
-          životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
-          výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při osobním pohovoru.

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Ve Vysokém Mýtě dne 12. dubna 2017

                                                                                                   Dagmar Sabolčiková

                                                                       ředitelka společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s.

« Duben 2017 »
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Projekty

  • bubenicky festival logo

  • hudbapomaha


Partneři