Pracovník údržby - výběrové řízení

Vyhlašovatel:

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150 se sídlem Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto

Požadované předpoklady:

-          státní občanství ČR (popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR),

-          plná svéprávnost, bezúhonnost
-          praxe v oboru (nutno doložit čestným prohlášením s udáním doby, místa a druhu vykonávané činnosti)
-          znalost dané problematiky
-          schopnost jednat s lidmi a organizační schopnosti
-          řidičský průkaz skupiny B
-          předpokládaný termín nástupu dle dohody

Přihlášky se podávají v písemné formě do kanceláře M-klubu na adrese Litomyšlská 71, 566 01 Vysoké Mýto nebo poštou na adresu VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto. Přihlášku podejte v zalepené obálce s textem „Pracovník údržby - výběrové řízení - NEOTVÍRAT“.

 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
Jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo OP, datum a podpis zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:

-          životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
-          výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bude následně doplněné výpisem z RT při osobním pohovoru.

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
Ve Vysokém Mýtě dne 1. 10. 2022

Ing. Dagmar Sabolčiková, MBA

ředitelka společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s.

« Říjen 2023 »
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Projekty

  • bubenicky festival logo

  • hudbapomaha


Partneři