Výlep plakátů

20230602 100721 StredniVýlep plakátů ve Vysokém Mýtě provádí  VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o. p. s., středisko M-klub

Počet plakátovacích ploch celkem: 17 (+ 6 integrovaných obcí). Přijímáme min. 10 plakátů.

 

Výlep plakátů

 • - Nejprve vyplňte poptávkový formulář na webu ZDE.
 • - Po vyplnění Vám Ing. Klára Ondrušková pošle email, zda máme volnou kapacitu na výlep. Vyčkejte tedy na pozvrzení nebo storno Vaší poptávky.
 • - Vyplnění poptávkového formuláře automaticky neznamená potvrzení objednávky.
 • - Po potvrzení Vaší objednávky dodejte objednaný počet plakátů jakýkoliv pracovní den od 8.00 do 16.00 (nejdpozději ale den před objednaným výlepem). Plakáty vložte do speciální schránky na plakáty u vstupu na adrese Litomyšlská 71, Vysoké Mýto a označte je číslem objednávky. Není tedy nutná návštěva kanceláře.
 • Výlepové dny jsou úterý a čtvrtek. Plakáty dodávejte nejpozději pondělky a středy do schránky.
 • Vylepujeme minimálně 10 ks plakátů (nabízíme 17 ploch v Mejtě + 6 integrovaných obcí).
 • - Plakáty jsou lepeny podle volné kapacity plakátovacích ploch.
 • - Zdarma provádíme opravné výlepy. Přikládejte ke svým zakázkám alespoň 10 % náhradních plakátů.
 • Upozornění: Nevylepujeme plakáty s politickou tematikou. Děkujeme za pochopení!

 

Osoba odpovědná za výlep plakátů:
Ing. Klára Ondrušková
tel. 465 420 420, 603 194 029
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam jednotlivých výlepních ploch je ke stažení na konci tohoto článku.

Formát

Cena do 7 dnů

Cena do 14 dnů

Cena do 21 dnů

Cena nad 21 dnů

A 2 29,- 57,- 85,- 95,-
A 3 18,- 32,- 46,- 56,-
A 4 9,- 16,- 23,- 33,-

Cena za 1 ks plakátu. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

Obchodní podmínky plakátování

Úvodní ustanovení

Zhotovitelem je podle těchto obchodních podmínek VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o. p. s. se sídlem Litomyšlská 72. Objednatelem je podle těchto obchodních podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si formou písemné elektronické poptávky objedná výlep plakátů. Objednávka vystavená objednatelem musí obsahovat pravdivé údaje objednatele, počet a velikost plakátů, název akce a dobu trvání výlepu. Plakátovací plochy jsou podle těchto podmínek tabule, na něž se lepí plakáty maximální velikosti formátu A2. Plakáty se lepí  podle volného místa.

Výlep

Poptávky výlepu přijímá zhotovitel zde na webu, což je dáno veřejnosti ve známost. Výlepovými dny jsou úterý a čtvrtek. Připadne-li výlepový den na státem uznaný svátek, vyhrazuje si zhotovitel  právo změny výlepového dne na den předcházející nebo následující. Uzávěrka příjmu zakázek je stanovena zhotovitelem do 16.00 hod. před dnem výlepu (pondělí, středa) a plakáty jsou zpravidla uloženy do poštovní schránky na plakáty - adresa Litomyšlská 71, Vysoké Mýto. Plakáty zakázek, jejichž objednávka byla podána po stanoveném termínu budou vylepeny následující výlepový den. V případě plných výlepových ploch budou plakáty vylepeny v nejbližším možném termínu nebo bude zákazník informován o stornu poptávky.

Ceny a platební podmínky

Zhotovitel přijímá úhradu ceny zakázky předem, v Kč dle platného ceníku nebo ceny stanovené písemnou smlouvou . Objednatel hradí cenu zakázky v hotovosti, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den fakturace nebo přijetí hotovostní platby. Pro případ prodlení s úhradou ceny zakázky se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré náklady spojené s vymáháním neuhrazené ceny zakázky. Dnem přijetí úhrady ceny zakázky se rozumí přijetí hotovosti nebo připsání ceny na zhotovitelův bankovní účet. Ceny stanovuje zhotovitel formou ceníků, které může obdržet každý zájemce na sběrném místě. Zhotovitel si vyhrazuje právo v ceníku stanovit nejnižší možnou cenu zakázky nutnou k pokrytí svých nákladů spojených s její realizací. Tato cena zakázky je považována za minimální.

Záruky a reklamace

Zhotovitel realizuje zakázky  v souladu s těmito podmínkami. Zhotovitel provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty opravuje, ale pouze tehdy, dodá-li objednatel s objednávkou současně náhradní plakáty. Opravy plakátů provádí zhotovitel bezplatně. Plakáty dodané objednatelem musí být v provedení snášejícím promáčení. Barvy tisku musí vzdorovat po celou dobu trvání výlepu běžným chemickým látkám v lepidlech a vlivu počasí. V opačném případě nepřebírá zhotovitel jakoukoliv záruku za výsledek výlepu. Objednatel má právo na vrácení nevyužitých plakátů, pokud o to v objednávce písemně požádá. Zhotovitel zajistí opravu poškozených plakátů do 24 hodin od vlastního zjištění nebo nahlášení objednatelem. Reklamace týkající se provedení zakázky musí objednatel uplatnit v průběhu sjednaného výlepu s uvedením popisu a místa závady. /číslo plochy, ulice, obec /. Na reklamace uplatňované po skončení sjednané doby výlepu nebude brán zřetel.

Vyloučení konkurence a speciální služby

Vyloučení konkurence není dohodnuto. Zhotovitel nezaručuje objednateli umístění plakátů konkurenčních produktů. Bude se ale snažit konkurenční výrobky opticky oddělit.

Odpovědnost za škody

Zhotovitel odpovídá za realizaci zakázek v souladu s těmito obchodními podmínkami. Za obsahovou část plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Pokud je tato v rozporu s platnými právními předpisy, může zhotovitel realizaci odmítnout bez nároku na odškodnění. Pokud v průběhu sjednaného výlepu dojde k poškození plakátů a není sjednána náprava, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu.

Závěrečná ustanovení

Případné spory budou řešeny jednáním obou stran až do úplného vyřešení. Tyto podmínky zveřejňuje zhotovitel na sběrném místě. Objednáním zakázky objednatel vyjadřuje souhlas s jejich zněním.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2023.

Stáhnout přílohy:
« Červen 2023 »
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Projekty

 • bubenicky festival logo

 • hudbapomaha


Partneři