Výlep plakátů

VÝLEP PLAKÁTŮ NOVĚ20230602 100721 Stredni

Z pohodlí kanceláře nebo domova objednat, kterýkoli pracovní den v týdnu plakáty doručit.

Z důvodu zajištění lepšího komfortu poskytovatele i objednatele výlepu plakátů (zejména díky zvyšujícímu se počtu nedodaných plakátů), zavádíme změnu  a vytváříme závazný objednávkový systém. Z klidu Vaší kanceláře nebo domova  vyplňte poptávkový formulář pro výlep plakátů. Zpětně obdržíte  informace o tom, zda je možné z kapacitních důvodů požadovaný výlep uskutečnit. Krok potvrzení poptávky  se tímto mění na závaznou objednávku a přichází prostor pro dodání plakátů. Větší komfort nyní nabízí také  rozšířená doba pro jejich dodání k nám.  Nyní již nejste vázáni na provozní dobu naší kanceláře, ale pro dodání plakátů   je zároveň  možné využít označené schránky na levé straně za mřížemi  u vchodu do M-klubu v pracovní dny od 8:00 do 16:00.  Důležité upozornění - vylepujeme plakáty dodané nejpozději den před plánovaným výlepem, dodané plakáty musí být označeny číslem závazné objednávky (jinak nemůže být výlep uskutečněn).

Počet plakátovacích ploch celkem: 17 (+ 6 integrovaných obcí). Přijímáme minimálně 17 plakátů pro výlep.

Jak konkrétně postupovat:

1. krok - vyplnění poptávkového formuláře zde

2. krok - vyčkejte potvrzovací e-mail, ve kterém obdržíte zprávu, zda máme volné místo a můžeme poptávku uskutečnit. Odeslání poptávkového formuláře automaticky neznamená potvrzení objednávky.

3. krok - Pokud dojde na naší straně  ke schválení poptávky, automaticky se mění na závaznou objednávku.

4. krok - Dodejte objednaný počet plakátů - do kanceláře M-klubu v provozní době, do schránky vlevo za mřížemi mimo provozní dobu (nutné označit číslem objednávky, bez něho nemůže být výlep uskutečněn). Plakáty musí být v naší provozovně maximálně předchozí den před plánovaným výlepem. Dbejte na to, abyste dodali rozměr plakátu, jaký jste objednali. Pokud nebude shoda ve velikosti plakátu, který je v objednávce, plakáty nebudou vylepeny.

UPOZORŇENÍ: Potvrzená objednávka je závazná. V okamžiku jejího odeslání vzniká i blokace místa pro zakázku na našich výlepních plochách. K fakturaci tímto dojde i v případě, kdy nejsou plakáty doručené na dané místo včas nebo dorazí později. 

Lepíme rozměry:

Formát A2       420 × 594 mm
Formát A3 297 × 420 mm
Formát A4 210 × 297 mm

 

Minimální počet plakátů pro výlep je 17. Zdarma provádíme opravné výlepy, doporučujeme přiložit k zakázce alespoň 10 % náhradních plakátů. 

Upozornění:

- plakáty jsou lepeny podle volné kapacity plakátovacích ploch
- plakáty s propagací politických stran nebo politickou tématikou nevylepujeme

Děkujeme za pochopení.

Tým M-klubu

Pozn. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ing. Kláru Ondruškovou, tel. mail

Osoba odpovědná za výlep plakátů:
Ing. Klára Ondrušková
tel. 465 420 420, 603 194 029
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam jednotlivých výlepních ploch je ke stažení na konci tohoto článku.

Formát Cena do 7 dnů Cena do 14 dnů Cena do 21 dnů Cena nad 21 dnů Cena do 28 dnů
A2 42×59,4 cm 35,- 60,- 90,- 100,- 100,-
A3 29,7×42 cm 20,- 35,- 50,- 60,- 60,-
A4 21×29,7 cm 15,- 20,- 25,- 35,- 35,-

Cena za 1 ks plakátu. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

 Ceny jsou platné od 1. 6. 2024.

 

Obchodní podmínky plakátování

Úvodní ustanovení

Zhotovitelem je podle těchto obchodních podmínek VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o. p. s. se sídlem Litomyšlská 72. Objednatelem je podle těchto obchodních podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si formou písemné elektronické poptávky objedná výlep plakátů. Objednávka vystavená objednatelem musí obsahovat pravdivé údaje objednatele, počet a velikost plakátů, název akce a dobu trvání výlepu. Plakátovací plochy jsou podle těchto podmínek tabule, na něž se lepí plakáty maximální velikosti formátu A2. Plakáty se lepí  podle volného místa.

Výlep

Poptávky výlepu přijímá zhotovitel zde na webu, což je dáno veřejnosti ve známost. Výlepovými dny jsou úterý a čtvrtek. Připadne-li výlepový den na státem uznaný svátek, vyhrazuje si zhotovitel  právo změny výlepového dne na den předcházející nebo následující. Uzávěrka příjmu zakázek je stanovena zhotovitelem do 16.00 hod. před dnem výlepu (pondělí, středa) a plakáty jsou zpravidla uloženy do poštovní schránky na plakáty - adresa Litomyšlská 71, Vysoké Mýto. Plakáty zakázek, jejichž objednávka byla podána po stanoveném termínu budou vylepeny následující výlepový den. V případě plných výlepových ploch budou plakáty vylepeny v nejbližším možném termínu nebo bude zákazník informován o stornu poptávky. Maximální délka výlepu je jeden kalendářní měsíc.

Ceny a platební podmínky

Zhotovitel přijímá úhradu ceny zakázky předem, v Kč dle platného ceníku nebo ceny stanovené písemnou smlouvou . Objednatel hradí cenu zakázky v hotovosti, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den fakturace nebo přijetí hotovostní platby. Pro případ prodlení s úhradou ceny zakázky se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré náklady spojené s vymáháním neuhrazené ceny zakázky. Dnem přijetí úhrady ceny zakázky se rozumí přijetí hotovosti nebo připsání ceny na zhotovitelův bankovní účet. Ceny stanovuje zhotovitel formou ceníků, které může obdržet každý zájemce na sběrném místě. Zhotovitel si vyhrazuje právo v ceníku stanovit nejnižší možnou cenu zakázky nutnou k pokrytí svých nákladů spojených s její realizací. Tato cena zakázky je považována za minimální.

Záruky a reklamace

Zhotovitel realizuje zakázky  v souladu s těmito podmínkami. Zhotovitel provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty opravuje, ale pouze tehdy, dodá-li objednatel s objednávkou současně náhradní plakáty. Opravy plakátů provádí zhotovitel bezplatně. Plakáty dodané objednatelem musí být v provedení snášejícím promáčení. Barvy tisku musí vzdorovat po celou dobu trvání výlepu běžným chemickým látkám v lepidlech a vlivu počasí. V opačném případě nepřebírá zhotovitel jakoukoliv záruku za výsledek výlepu. Objednatel má právo na vrácení nevyužitých plakátů, pokud o to v objednávce písemně požádá. Zhotovitel zajistí opravu poškozených plakátů do 24 hodin od vlastního zjištění nebo nahlášení objednatelem. Reklamace týkající se provedení zakázky musí objednatel uplatnit v průběhu sjednaného výlepu s uvedením popisu a místa závady. /číslo plochy, ulice, obec /. Na reklamace uplatňované po skončení sjednané doby výlepu nebude brán zřetel.

Vyloučení konkurence a speciální služby

Vyloučení konkurence není dohodnuto. Zhotovitel nezaručuje objednateli umístění plakátů konkurenčních produktů. Bude se ale snažit konkurenční výrobky opticky oddělit.

Odpovědnost za škody

Zhotovitel odpovídá za realizaci zakázek v souladu s těmito obchodními podmínkami. Za obsahovou část plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Pokud je tato v rozporu s platnými právními předpisy, může zhotovitel realizaci odmítnout bez nároku na odškodnění. Pokud v průběhu sjednaného výlepu dojde k poškození plakátů a není sjednána náprava, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu.

Závěrečná ustanovení

Případné spory budou řešeny jednáním obou stran až do úplného vyřešení. Tyto podmínky zveřejňuje zhotovitel na sběrném místě. Objednáním zakázky objednatel vyjadřuje souhlas s jejich zněním.

 

  • Upozornění: Nevylepujeme plakáty s politickou tematikou. Děkujeme za pochopení!

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 6. 2024.

Stáhnout přílohy:

jarmarky logo2

« Červenec 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Projekty

  • bubenicky festival logo

  • hudbapomaha


Partneři